Ogród zmysłów dla osób niewidomych w Laskach

Koncepcja projektowa tzw. „ogrodu zmysłów” czyli ścieżki edukacyjnej przeznaczonej dla osób niewidomych, wykonana w ramach pracy magisterskiej na kierunku architektura krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Głównym celem było stworzenie na projektowanym terenie należącym do Zakładu dla Niewidomych w Laskach koło Warszawy przestrzeni bezpiecznej i przyjaznej, skierowanej przede wszystkim do grupy użytkowników niewidomych. Przestrzeń ta miała dawać odwiedzającym możliwość rekreacji, odpoczynku i edukacji. Jednocześnie ogród zmysłów powinien pełnić przy tym funkcję ogrodu reprezentacyjnego na terenie Zakładu dla Niewidomych, nawiązując do charakteru miejsca i jego lokalizacji.

Udostępnij